Disclaimer

Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender zal  voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud en informatie over het product u informeren. 
U, gebruikt de producten zoals aangegeven. Wij kunnen niet instaan voor een onjuist gebruik. Kinderen dienen altijd onder toezicht gebruik te maken van de producten.